Tuesday, March 16, 2021

Andrzej Klimowski

Andrzej Klimowski - Fyodor Dostoevsky's "Demons," 1980Fyodor Dostoevsky's "Demons," 1980 

Andrzej Klimowski - The Omen, 1977The Omen, 1977 

Andrzej Klimowski - Arnold Schoenberg's opera "Moses and Aaron," 1980Arnold Schoenberg's opera "Moses and Aaron," 1980

No comments: